Công tác cán bộ đúng quy trình nhưng vẫn không chọn đúng người

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Tại hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 diễn ra sáng nay (4.3), báo cáo tổng kết công tác 2016 của Ban Tổ chức T.Ư đã chỉ ra một loạt hạn chế trong công tác cán bộ.
Ông Nguyễn Thanh Bình trình bày báo cáo tại hội nghị /// Trường Sơn Ông Nguyễn Thanh Bình trình bày báo cáo tại hội nghị - Trường Sơn
Ông Nguyễn Thanh Bình trình bày báo cáo tại hội nghị
Trường Sơn
Dự hội nghị có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư.
Theo báo cáo tổng kết công tác ngành năm 2016 do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó  trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư trình bày, một trong những công tác trọng tâm trong năm của ngành là việc chủ động tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Theo báo cáo, công tác này đã tiếp tục tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị; góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm; khắc phục, sửa chữa được một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ.
Báo cáo nêu rõ quan điểm kết hợp giữa “xây” và “chống”, nhưng lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cấp bách; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị” nhưng đề cao “pháp trị”...
Bên cạnh những ưu điểm, kết quả, báo cáo thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém như: việc vẫn chưa khắc phục được tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chưa đạt được mục tiêu đề ra.
Báo cáo đánh giá công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém, sơ hở; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, cấp trên “sợ” cấp dưới trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm hoặc đánh giá cán bộ cuối năm; còn tình trạng cấp dưới chưa thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên.
Báo cáo nêu ra tình trạng ở một số nơi, một số trường hợp tuy thực hiện đúng quy trình nhưng vẫn không chọn “trúng” người, “đúng” việc, gây bức xúc trong xã hội như các trường hợp: Nguyễn Xuân Sơn, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy...
“Tình trạng trên phải chăng là do: còn sơ sài, thiếu chặt chẽ, thiếu dân chủ trong việc giới thiệu quy hoạch, giới thiệu nhân sự? Còn kẽ hở trong quy trình, thủ tục thẩm định, đề bạt, điều động, bổ nhiệm? Công tác quản lý hồ sơ và thẩm định hồ sơ còn đơn giản, chủ quan? Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, theo dõi và quản lý cán bộ còn lỏng lẻo? Phân cấp quản lý cán bộ còn chưa hợp lý, dễ bị lợi dụng để hợp thức hóa? Có tiêu cực, thao túng trong công tác cán bộ?”, ông Nguyễn Thanh Bình đặt vấn đề.
Cũng theo báo cáo, một trong những hạn chế, yếu kém là chưa có các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. “Bệnh thành tích” trong phân loại, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên còn phổ biến, nhiều nơi tỷ lệ cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rất cao trong khi kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể lại chưa đạt yêu cầu. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy chưa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…
Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ các khoá 11, 12, ngành tổ chức đặt yêu cầu kiên quyết khắc phục những yếu kém và giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bình luận

User
Gửi bình luận
việt

việt

đúng quy trình, nhưng bị sai nhiều nội dung, và bị cung cấp thông tin sai, nên kết quả sai, cần xử lý cả những người làm công tác nội chính đã quan kiêu để lọt nhiều con sâu vào trong hệ thống cán bộ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU