Công khai tình hình tài sản của nhà nước

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 25 về báo cáo tài chính nhà nước.
Nghị định quy định Bộ Tài chính công khai các thông tin trong báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc, bao gồm: tình hình tài sản của nhà nước; nợ công và các khoản phải trả khác của nhà nước; nguồn vốn của nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ nhà nước trên phạm vi toàn quốc; trừ số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia. Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc cần được công khai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được báo cáo trước Quốc hội. Trong khi đó, UBND tỉnh công khai các thông tin trong báo cáo tài chính nhà nước tỉnh, bao gồm: tình hình tài sản của nhà nước, nợ chính quyền địa phương, các khoản phải trả khác của nhà nước; nguồn vốn của nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ nhà nước trên phạm vi tỉnh; trừ số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia. UBND tỉnh công khai báo cáo tài chính nhà nước tỉnh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày báo cáo tài chính nhà nước tỉnh được báo cáo trước HĐND tỉnh.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU