Còn Ủy viên T.Ư để vợ con, cấp dưới lợi dụng làm giảm uy tín Đảng

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Lê Hồng Anh cho biết, vẫn còn đồng chí chưa gương mẫu hoặc để vợ con, người thân, cấp dưới lợi dụng làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.
Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh
Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh
Tại phiên khai mạc Đại hội Đảng 12 sáng nay 21.1, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Lê Hồng Anh trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH T.Ư Đảng khóa 11 tại Đại hội.
Báo cáo kiểm điểm tập trung ở nhiều nội dung, từ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành T.Ư đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ Đại hội Đảng 11 đặt ra.
Trong nội dung đánh giá về các đồng chí ủy viên T.Ư Đảng, cả ủy viên chính thức và dự khuyết, ông Lê Hồng Anh cho biết, nhìn chung các đồng chí ủy viên T.Ư tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, kiên định CN Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, có tinh thần phê bình, tự phê bình; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; chấp hành sự phân công điều động của tổ chức; giữ vững nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; nghiêm túc thực hiện quy chế, quy định của Đảng.
Hầu hết các đồng chí T.Ư có tín nhiệm cao trong cơ quan và đơn vị mình phụ trách. “Nhiều đồng chí đã nêu gương tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cải tiến lề lối làm việc, tăng cường đi cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ ở địa phương, đơn vị…”, ông Lê Hồng Anh báo cáo.
Bên cạnh những ưu điểm đã nêu, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng cũng báo cáo đánh giá những khuyết điểm, hạn chế, như còn tình trạng ủy viên T.Ư chưa thường xuyên quan tâm nghiên cứu, phát hiện và đề xuất với T.Ư những vấn đề khó khăn, bức xúc cần được giải quyết, tháo gỡ; chưa kịp thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc nghiên cứu thấu đáo các vấn đề nổi lên trong ngành, lĩnh vực, địa phương để tập trung giải quyết có hiệu quả.
Đáng chú ý, theo ông Lê Hồng Anh: “Một số đồng chí thực hiện chưa tốt nhiệm vụ được phân công; chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm ở lĩnh vực công việc được giao; chưa nắm chắc tình hình để kịp thời chỉ đạo chủ động xử lý kịp thời những tình huống phức tạp, nhạy cảm xảy ra; thiếu quan tâm đến bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; có đồng chí còn chậm chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết của T.Ư; vẫn còn đồng chí chưa gương mẫu hoặc để vợ con, người thân, cấp dưới lợi dụng làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước”.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyễn Nhân

Nguyễn Nhân

Rất hoan nghênh báo cáo kiểm điểm về hoạt động của BCH trung ương, Ban Bí thư, Bộ chính trị được Đ/c Lê Hồng Anh trình bày tại phiên khai mạc ngày 21/1/2016. Lần đầu tiên những hạn chế của các UVTW được nói thẳng và nói thật, không còn lãng tránh như các kỳ đại hội trước. Nhìn toàn cục thi hạn chế này không chỉ ở cấp trung ương mà là còn ở các cấp ủy trong cả nước, từ trước tới nay chỉ được đánh giá chung chung là suy thoái về đạo đức, lối sống. Mong rằng từ nội dung kiểm điểm này, Đảng ta sẽ có sự quyết liệt hơn trong xử lý những con sâu làm rầu nồi canh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU