Có yên tâm giao ACV làm sân bay Long Thành ?

21 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Đánh giá tác giả

Nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại việc chỉ định cho ACV thực hiện dự án sân bay Long Thành liệu có đảm bảo tiến độ, nguồn vốn c