Chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ là giữ mình, né tránh vì sợ ‘mất phiếu’

12 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ban Bí thư cho rằng, mỗi khi tới thời điểm kết thúc nhiệm kỳ, có nơi, người đứng đầu cấp ủy còn đủ điều kiện tái cử có hiện tượng giữ mình, né tránh, ngại va chạm vì sợ mất phiếu.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận của Ban Bí thư về chấn chỉnh công tác cán bộ chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng khóa XIII /// Ảnh Ngọc Thắng Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận của Ban Bí thư về chấn chỉnh công tác cán bộ chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng khóa XIII - Ảnh Ngọc Thắng
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận của Ban Bí thư về chấn chỉnh công tác cán bộ chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng khóa XIII
Ảnh Ngọc Thắng

Theo tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 13.8, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư để cho ý kiến về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 15.8, ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận của Ban Bí thư về vấn đề này.

Chất lượng cán bộ nâng lên một bước

Theo kết luận của Ban Bí thư, từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác cán bộ; cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đã nghiêm túc thực hiện các quy định của T.Ư, nhờ đó, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đã có chuyển biến tích cực.

Cụ thể, việc bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển, xét thăng cấp bậc hàm, thực hiện chính sách đối với cán bộ... đã bám sát tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định; chất lượng cán bộ được nâng lên một bước.

Tuy nhiên, Ban Bí thư cũng cho rằng, qua ý kiến phản ánh và thực tiễn cho thấy, mỗi khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, công tác cán bộ lại xuất hiện biểu hiện "tư duy nhiệm kỳ", "cục bộ", "thân quen", "lợi ích nhóm", mất dân chủ, thiếu gương mẫu, "nể nang, dễ dãi", "chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau" trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, thực hiện chính sách đối với cán bộ...

Bên cạnh đó, có nơi, cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ, nhất là người đứng đầu cấp uỷ còn đủ điều kiện tái cử có hiện tượng giữ mình, né tránh, ngại va chạm, không chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận; thiếu tích cực triển khai các mặt công tác, nhất là những việc khó, nhạy cảm, phức tạp vì sợ "mất phiếu", ảnh hưởng đến bản thân, gây ra sự trì trệ trong xử lý, giải quyết công việc chung.

Cá biệt có nơi người đứng đầu đến tuổi nghỉ hưu, nhưng không chủ động chuẩn bị người thay thế; có cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém, không chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền.

“Những hạn chế, yếu kém trên đã gây khó khăn, làm mất nhiều công sức của cấp có thẩm quyền và các cơ quan chức năng trong công tác cán bộ, tạo dư luận không tốt”, kết luận nêu.

Kiên quyết không đề xuất nhân sự sợ trách nhiệm, "dĩ hòa vi quý"

Từ đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, nhà nước về công tác cán bộ; chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII.

Việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, chỉ định, giới thiệu, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách đối với cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện (cơ cấu, số lượng, độ tuổi, tín nhiệm...), quy trình, chế độ, chính sách theo đúng quy định.

Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín...; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, "cục bộ", "lợi ích nhóm"; thiếu gương mẫu, không sẵn sàng chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tiền bạc, tài sản của nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn chế, có biểu hiện "chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau"; thiếu tích cực trong công tác, sợ trách nhiệm, "dĩ hoà vi quý"...

Bên cạnh đó, Ban Bí thư cũng yêu cầu phải tuân thủ các nguyên tắc của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo có thẩm quyền; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số.

Đối với những việc khó, phức tạp, nhạy cảm hoặc ở những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết thì càng phải giữ vững nguyên tắc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy chế, quy định.

Ban Bí thư cũng giao giao Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư và cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp tiến hành rà soát, thẩm tra, thẩm định, kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc thẩm quyền; đề xuất cụ thể mức độ sử dụng, bố trí để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời, giao Ban Tổ chức T.Ư, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng, các ban đảng ở T.Ư và các cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo quy định hiện hành và kết luận này; kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Bình luận

User
Gửi bình luận
trần cảnh nết

trần cảnh nết

nêu ra những bất cập thì dễ . cần đưa ra những đángh giá đúng người , đúng cán bộ như vậy mới chính xác .
BaoThanhThien

BaoThanhThien

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm, minh bạch, công bằng, công khai những cán bộ sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lãng phí gây thất thoát tiền bạc tài sản, có lối sống tha hóa đạo đức, cạy quyền cạy thế là vấn đề quan trọng mà nhân dân cần ?
Minh Bạch

Minh Bạch

Trung ương cần trực tiếp tham gia và chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới ở các tỉnh-thành trong cả nước, nhằm tránh tình trạng cả nhà làm quan, lợi ích nhóm đã và đang tồn tại thời gian qua. Việc làm này có tác dụng làm trong sạch bộ máy Nhà nước ở các cấp, loại bỏ được những người khôg đủ tài-đức làm lãnh đạo, xây dựng được một chính quyền toàm tâm toàn ý vì lợi ích quốc gia, dân tộc, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
Cao cao nữa

Cao cao nữa

Đúng quá.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU