Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư: 'Có chính sách để cán bộ không muốn tham nhũng'

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, để ngăn chặn nguy cơ tham nhũng, điều quan trọng là chế độ, chính sách cụ thể để cán bộ không muốn tham nhũng.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư phát biểu tại hội nghị /// Ảnh Đậu Tiến Đạt Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư phát biểu tại hội nghị - Ảnh Đậu Tiến Đạt
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư phát biểu tại hội nghị
Ảnh Đậu Tiến Đạt
Sáng 16.6, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới".
Hội thảo góp phần phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ và sâu sắc về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đề xuất những giải pháp để khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống.
Bảo vệ người dám nghĩ dám làm, dám vì lợi ích chung
Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực thực tiễn tiếp tục quán triệt đầy đủ, thống nhất nhận thức, làm rõ và sâu sắc hơn những nội dung mới, nổi bật của Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống.
Ông Thắng cho biết, để hiện thực hóa khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước, Đại hội XIII đề ra 12 định hướng chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, vừa có tính bao quát toàn diện, vừa có các trọng tâm phát triển trên các ngành, các lĩnh vực, các địa phương.
Nhấn mạnh vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Văn kiện Đại hội XIII yêu cầu kết hợp hài hoà, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng, giữa xây dựng với bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, phản ánh đầy đủ các yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Ông Thắng đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp cụ thể triển khai các định hướng quan trọng mà Văn kiện Đại hội XIII đã nêu ra. Trong đó, định hướng quan trọng là kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đi đôi với phát huy trách nhiệm nêu gương, khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, quyết liệt trong hành động.
“Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật thế nào để có thể ngăn chặn những nguy cơ vi phạm? Chế tài ra sao để khi cán bộ bắt tay vào việc làm cảm thấy yên tâm. Điều quan trọng là chế độ, chính sách cụ thể để cán bộ không muốn tham nhũng”, ông Thắng nêu vấn đề.
Xây dựng Đảng chính là xây dựng lòng dân
Nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong công tác Đảng, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, nếu không dựa vào dân, không gắn bó mật thiết, bền chặt với nhân dân, Đảng sẽ mất đi cội nguồn sức mạnh và vai trò lãnh đạo, cầm quyền của mình, không thể thực hiện được mục tiêu, lý tưởng của dân tộc.
Cũng theo ông Thắng, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng phải gắn liền với sự đồng thuận của nhân dân và niềm tin của người dân sẽ là thước đo cho sự vững mạnh của Đảng .
“Càng đi sâu vào quá trình đổi mới, đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn nảy sinh, Đảng càng phải coi trọng sự sáng tạo thực tiễn của quần chúng nhân dân, khuyến khích quần chúng nhân dân sáng tạo, từ kinh nghiệm mới trong nhân dân, nâng tầm thành lý luận và đường lối chính sách để chỉ đạo triển khai thực tiễn mới”, ông Thắng đề nghị các đại biểu phân tích sâu sắc tầm quan trọng của “ý Đảng, lòng dân” và trách nhiệm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, xứng tầm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp phát triển đất nước mà nhân dân giao phó để đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU