Mỗi cơ quan đại diện phải là chỗ dựa tin cậy của kiều bào xa Tổ quốc

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị phải coi công tác kiều bào và bảo hộ công dân là một nhiệm vụ quan trọng; mỗi cơ quan đại diện phải là chỗ dựa tin cậy cho kiều bào và công dân Việt Nam ở xa Tổ quốc.
Ngày 14.8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các trưởng cơ quan đại diện VN ở nước ngoài nhân dịp trở về nước dự Hội nghị Ngoại giao 30.
Tại buổi gặp, Chủ tịch nước khẳng định công tác đối ngoại tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, chủ động, tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng quốc tế, các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế.
Qua đó, VN đã tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển, vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
Trong bối cảnh tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Chủ tịch nước đề nghị ngành ngoại giao tiếp tục đổi mới tư duy không chỉ về đối ngoại mà cả về phát triển đất nước trước những thay đổi của tình hình thế giới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Là đội ngũ cán bộ công tác trên mặt trận đối ngoại, tiếp xúc với các trào lưu, xu thế mới, các cán bộ ngoại giao cần tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước “VN là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, nỗ lực góp phần tạo ra những chuyển biến trong tư duy và hành động nhằm đạt kết quả cao nhất.
Với 4,5 triệu người VN ở nước ngoài và hàng chục triệu lượt người Việt học tập, lao động, du lịch, kinh doanh... ở nước ngoài, Chủ tịch nước đề nghị phải coi công tác kiều bào và bảo hộ công dân là một nhiệm vụ quan trọng của cơ quan đại diện; mỗi cơ quan đại diện phải là chỗ dựa tin cậy cho kiều bào và công dân VN ở xa Tổ quốc.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU