Chỉ 32% ĐBQH tán thành thu thuế với tài sản không chứng minh được nguồn gốc

8 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Sau 3 kỳ thảo luận, các ĐBQH vẫn chưa nhất trí việc tịch thu hay đánh thuế, hay đưa ra tòa với tài sản không chứng minh được nguồn gốc. Thậm chí, qua phát phiếu lấy ý kiến, vẫn không quyết được "số phận" tài sản này.

3 kỳ thảo luận vẫn chưa quyết được "số phận" tài sản không chứng minh được nguồn gốc /// Ảnh Ngọc Thắng 3 kỳ thảo luận vẫn chưa quyết được "số phận" tài sản không chứng minh được nguồn gốc - Ảnh Ngọc Thắng
3 kỳ thảo luận vẫn chưa quyết được "số phận" tài sản không chứng minh được nguồn gốc
Ảnh Ngọc Thắng
Chỉ có 1 đại biểu tán thành tịch thu
Vì các ý kiến còn quá khác nhau xung quanh luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi), ngày 2.11, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi đến các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phiếu xin ý kiến về 2 nội dung: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập (điều 30 dự thảo luật); và xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc (điều 52 dự thảo luật).
Qua tổng hợp (tính đến 9.11), đã có 456/485 ĐBQH thể hiện ý kiến của mình và gửi về Ban Thư ký. Tuy nhiên, chỉ có đa số các ĐB thống nhất quan điểm về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập; không phương án xử lý tài sản thu nhập không giải trình được nguồn gốc nào thuyết phục được đa số.
Cụ thể, chỉ có 209/456 ý kiến, chiếm 45,93% số ĐB tham gia cho ý kiến (chiếm 43,09% tổng số ĐBQH), tán thành phương án giải quyết tại tòa án.
Theo đó, việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc sẽ do cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đề nghị tòa án xem xét, quyết định. Phần tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc sẽ được thu hồi cho nhà nước.
Phương án đánh thuế thu nhập còn nhận được ít sự ủng hộ hơn, chỉ 156/456 ý kiến (chiếm 32,16% tổng số ĐBQH) tán thành.
Theo phương án này, trường hợp kết luận tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc; và cơ quan có thẩm quyền không chứng minh được tài sản, thu nhập do vi phạm pháp luật mà có, thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập chuyển vụ việc cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền yêu cầu thu thuế thu nhập cá nhân đối với phần tài sản này.
Ngoài ra, 40/456 ĐB (chiếm 8,24% tổng số ĐBQH) đề nghị giữ như quy định của luật Phòng chống tham nhũng hiện hành; 13 ý kiến tán thành với việc cần thiết phải xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc, nhưng còn băn khoăn với các phương án của dự thảo; 1 ý kiến đề nghị tịch thu; 1 ý kiến đề nghị chuyển tài liệu sang cơ quan điều tra để xử lý; 3 ý kiến đề nghị tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để có phương án khả thi trước khi thông qua; 1 ý kiến đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết phù hợp với từng thời kỳ.
Có 31 vị ĐBQH (chiếm 6,39% tổng số ĐBQH) không thể hiện chính kiến của mình.
Thống nhất giao Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản giám đốc sở trở lên
Đối với cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, có 330/456 ý kiến, chiếm 72,36% số ĐB tham gia cho ý kiến (chiếm 68,04% tổng số ĐBQH), tán thành với phương án giao Thanh tra Chính phủ kiểm soát với người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước.
Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, thanh tra tỉnh sẽ kiểm soát tài sản, thu nhập của những người kê khai còn lại công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước do mình quản lý; các cơ quan khác và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người kê khai công tác trong cơ quan, tổ chức mình.
Có 83/456 ý kiến ĐB, chiếm 18,24% số ĐB tham gia cho ý kiến (chiếm 17,11% tổng số ĐBQH) tán thành với phương án giao Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của cả những người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại tất cả các cơ quan, tổ chức ở cả trung ương và địa phương; thanh tra bộ, thanh tra tỉnh, đơn vị phụ trách tổ chức, cán bộ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương nơi không có cơ quan thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của các đối tượng còn lại.
Ngoài ra, có 7 ý kiến ĐBQH đề nghị giữ như quy định của luật Phòng chống tham nhũng hiện hành; 6 ý kiến ĐBQH tán thành với phương án 1 nhưng đề nghị phải có cơ quan độc lập kiểm soát tài sản, thu nhập của đối tượng kê khai công tác tại Thanh tra Chính phủ; 1 ý kiến tán thành với phương án 2 nhưng đề nghị giao cho thanh tra huyện kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai công tác tại xã, phường, thị trấn để bảo đảm tính khả thi; 5 ý kiến đề nghị thành lập cơ quan độc lập thuộc Quốc hội hoặc giao cho Ủy ban Tư pháp thực hiện.
Có 11 vị ĐBQH (chiếm 2,27% tổng số ĐBQH) không thể hiện chính kiến của mình.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Chu Van

Chu Van

Người buôn bán chở hàng đi đường không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc của hàng còn bị xử lý. Biệt phủ to khủng không chứng mình được nguồn gốc lại OK (!)
Đoàn văn an

Đoàn văn an

Tài sản bất minh là bắt giam điều tra truy tố sao lại đóng thuế.
Lê Trần

Lê Trần

Điều luật này chỉ áp dụng cho các vị tri phải kê khai tài sản. Do đó khi kê khai tài sản, người kê khai phải liệt kê hết tất cả các tài sản, trong đó có tài sản thừa kế. Sau này khi bị kiểm tra, bất cứ tài sản nào nằm ngoài những thứ đã kê khai thì đều là tài sản tăng thêm và phải chứng minh được nguồn gốc. Cái nào ko chứng minh được nguồn gốc thì được xem là tài sản bất minh. Quốc hội người ta bàn cách xử lý tài sản bất minh này.
khanh

khanh

Tài sản ông bà để lại truyền miệng chứng minh bằng cách nào ? Đó có phải tài sản "bất minh" không ?
3 phản hồi
Hồn Quê

Hồn Quê

Cứ như ở nước ngoài không giải trình được thì phải tịch thu sung công quỷ.
Cử tri Nguyễn thị Phương

Cử tri Nguyễn thị Phương

Tài sản ko chứng mình được nguồn gốc nên tịch thu đưa vào công quỹ là đúng nhất
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU