Chạy chức chạy quyền vẫn là nỗi niềm trăn trở của Đảng, Tổng bí thư

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Theo Ban Tổ chức T.Ư, tình trạng chạy chức, chạy quyền là một trong những mặt còn hạn chế của công tác tổ chức xây dựng Đảng, nỗi trăn trở của cấp ủy Đảng, nhất là Tổng bí thư.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày 19.1  /// Ảnh Ngọc Thắng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày 19.1 - Ảnh Ngọc Thắng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày 19.1
Ảnh Ngọc Thắng
Sáng nay, 19.1, Hội nghị toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 đã được tổ chức tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Điều động, luân chuyển 424 nhân sự cấp T.Ư
Trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư, cho biết trong năm 2017, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt một khối lượng lớn công việc được giao, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, nhạy cảm, phức tạp nhiều năm băn khoăn, trăn trở, đến nay mới từng bước được nhận diện, tháo gỡ.
Trong năm 2017, toàn ngành đã thẩm định, đề xuất quy hoạch, bổ nhiệm hàng nghìn trường hợp một cách chặt chẽ, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Năm 2017, đã tham mưu luân chuyển 471 cán bộ, điều động và biệt phái 1.467 cán bộ đối với cấp tỉnh, luân chuyển 2.378 cán bộ, điều động và biệt phái 3.500 cán bộ đối với cấp huyện.
Riêng ở cấp T.Ư đã tiến hành quy trình bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 424 nhân sự. Trong đó có 5 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 3 đồng chí bộ trưởng và tương đương, 6 trưởng ban cơ quan đảng, đoàn thể T.Ư, 8 bí thư tỉnh, thành và đảng ủy trực thuộc T.Ư.
Ông Bình cho biết, trong năm qua, toàn ngành đã từng bước đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ và quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đến nay, một số địa phương, đơn vị như Sơn La, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tổ chức T.Ư đã tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, đạt kết quả tốt.
Về công tác quản lý tổ chức, bộ máy và biên chế, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực gương mẫu giảm biên chế liên tục trong 3 năm trở lại đây.
Trong năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng cũng đã chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Riêng đối với những trường hợp thuộc diện T.Ư quản lý đã rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 1.122 cán bộ, trong đó, đã loại bỏ 47 trường hợp không đủ điều kiện.
Chạy chức chạy quyền vẫn là nỗi niềm trăn trở
Tuy vậy, ông Bình cũng khẳng định, còn nhiều hạn chế, yếu kém của ngành cần phải thẳng thắn, mạnh dạn chỉ ra để tập trung khắc phục trong thời gian tới.
Cụ thể, việc lãnh đạo thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nơi, có lúc còn lúng túng, chưa kịp thời, kém hiệu quả.
"Vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát việc thực Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, kết luận của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp về tổ chức xây dựng Đảng", ông Bình nói.
Kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa 11, 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chưa được như mong muốn.
Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, chi ngân sách thường xuyên tăng và đang ở mức cao (65%), làm cho chi đầu tư phát triển giảm và nợ công tăng. "Cơ chế kiểm soát quyền lực và tình trạng chạy chức, chạy quyền vẫn là nỗi niềm trăn trở, băn khoăn, lo lắng của cấp ủy đảng, nhất là đồng chí Tổng bí thư, thường vụ cấp ủy và bí thư cấp ủy các cấp", ông Bình nêu.
Chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của toàn ngành chậm được bổ sung, điều chỉnh ngang tầm nhiệm vụ. Công tác phối hợp trong và ngoài ngành có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Đội ngũ cán bộ toàn ngành nhìn chung còn những hạn chế, bất cập, chậm được khắc phục. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận còn nhiều hạn chế, bất cập, yếu kém.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU