Cải cách tiền lương phải đi đôi với cải cách bộ máy

1 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Chiều 28.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo T.Ư về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
 /// ẢNH: TTXVN Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - ẢNH: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
ẢNH: TTXVN
Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần cải cách tiền lương phải thể hiện được tính tổng thể và đồng bộ và yêu cầu phải làm rõ hơn, thuyết phục hơn tính hợp lý và công bằng trong cải cách tiền lương, sự thay đổi với cách tính lương trước đó. Thủ tướng đặc biệt lưu ý nguyên tắc đi đôi với cải cách tiền lương thì phải đẩy mạnh cải cách bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng suất lao động. Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung chế độ tiền lương mới, nhất là phương án thiết kế bảng lương lực lượng vũ trang, chế độ phụ cấp theo nghề, chế độ nâng lương, nguyên tắc xếp lương, nguyên tắc chuyển xếp lương cũ sang lương mới…
Thủ tướng đề nghị xây dựng báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, xin ý kiến của Bộ Chính trị về chế độ tiền lương mới. Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất các giải pháp tài chính và cân đối nguồn để bảo đảm thực hiện cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, xây dựng các văn bản quy định về cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyen Tam

Nguyen Tam

Nói một cách khác, tinh gọn bộ máy trước sao cho nhân lực tối thiểu nhất mà hiệu quả công tác tối đa nhất, thì vấn đề lương bổng sẽ tự khắc dễ dàng điều chỉnh để trở nên hợp lý nhất.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU