Cách ly xã hội: Đà Nẵng bố trí luân phiên cán bộ tại bộ phận một cửa

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ngày 28.7, UBND TP.Đà Nẵng có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.
Đà Nẵng bố trí luân phiên công chức, viên chức làm việc tại các quầy giao dịch của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng /// Ảnh: Hoàng Sơn Đà Nẵng bố trí luân phiên công chức, viên chức làm việc tại các quầy giao dịch của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng - Ảnh: Hoàng Sơn
Đà Nẵng bố trí luân phiên công chức, viên chức làm việc tại các quầy giao dịch của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng
Ảnh: Hoàng Sơn
Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã thực hiện thông suốt, hiệu quả việc tiếp nhận và kịp thời xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thông qua việc bố trí luân phiên công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp.

Người dân sống trong khu vực bị phong tỏa ở Đà Nẵng nói gì?

Lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.
Cụ thể, giữ khoảng cách phù hợp trong giao tiếp, bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc; thực hiện việc đo thân nhiệt, vệ sinh sát khuẩn cho công chức, viên chức làm việc tại bộ phận, có biện pháp điều tiết, bảo đảm giãn cách đối với người đến thực hiện thủ tục hành chính...
Đà Nẵng cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn) để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.
Đáng chú ý, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tuyệt đối không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật.
Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tình hình dịch để gây khó khăn hoặc không thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định.
Công chức, viên chức thường xuyên theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định.
UBND TP.Đà Nẵng giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND TP.Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện việc sắp xếp, bố trí luân phiên công chức, viên chức làm việc tại các quầy giao dịch của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính TP..Đà Nẵng.

Người dân sài gòn nói sao về việc đeo khẩu trang nơi công cộng

Đồng thời, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBNDTP.Đà Nẵng nghiên cứu cách thức kiểm soát số lượng người trong mỗi lượt vào thực hiện giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết tập trung TP; phân chia, bố trí khu vực cho người chờ đến lượt giao dịch bảo đảm các yếu tố vệ sinh và giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Phap Thanh

Phap Thanh

em rất rất cần cmnd nhưng không thể làm lại được em giúp em với !!!!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU