Cà Mau giải thể 2 Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Cà Mau giải thể 2 Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất ở 2 H.Năm Căn và H.Trần Văn Thời.
Ngày 8.8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết UBND tỉnh vừa có quyết định tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau (gọi tắt là Trung tâm) và giải thể 2 Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất.
Theo đó, sẽ sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính với Phòng Hành chính -Tổng hợp thành Phòng Hành chính - Tổng hợp. Đồng thời giải thể Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Trần Văn Thời và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Năm Căn. Ngoài ra, chuyển Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Cà Mau về thực thuộc UBND TP.Cà Mau.
Ban lãnh đạo Trung tâm gồm giám đốc và 2 phó giám đốc; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm có: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Bồi thường- Giải phóng mặt bằng, Phòng Quản lý - Phát triển quỹ đất, Phòng Kỹ thuật - Thông tin đất đai.
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Sở TN-MT tỉnh Cà Mau; có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý viên chức và theo quy định của pháp luật hiện hành.
Định mức số lượng người làm việc của Trung tâm được thực hiện theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ. Căn cứ tình hình thực tế, Sở TN-MT xây dựng Đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giao định mức số lượng người làm việc theo quy định. Trước mắt giao cho Trung tâm 58 định mức số lượng người làm việc để thực hiện nhiệm vụ.
UBND tỉnh Cà Mau cũng giao Giám đốc Sở TN-MT chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Tài chính, UBND H.Năm Căn, UBND H.Trần Văn Thời và TP.Cà Mau kiểm kê tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công trình dự án của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Năm Căn, H.Trần Văn Thời và TP.Cà Mau để thực hiện thủ tục chuyển giao, quản lý và sử dụng theo quy định sau giải thể 2 chi nhánh trên.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU