Bỏ quy hoạch công nghiệp quốc phòng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng không tiếp tục lập riêng mà sẽ là nội dung xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng.
Ông Chu Văn Yêm (đứng) công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan tới quy hoạch /// Ảnh Lê Hiệp Ông Chu Văn Yêm (đứng) công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan tới quy hoạch - Ảnh Lê Hiệp
Ông Chu Văn Yêm (đứng) công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan tới quy hoạch
Ảnh Lê Hiệp
Sáng 4.1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 22.12 vừa qua.
 Pháp lệnh số 1 năm 2018 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh, gồm: Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng số 2 năm 2008; Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11 năm 2016; Pháp lệnh Thư viện số 31 năm 2000; Pháp lệnh người có công với cách mạng số 26 năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo pháp lệnh số 04 năm 2012.
Trình bày báo cáo về nội dung Pháp lệnh, ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, cho hay pháp lệnh bao gồm 5 điều, trong đó đó có 4 điều quy định việc sửa đổi 4 pháp lệnh và 1 điều về quy định hiệu lực thi pháp lệnh.
Đối với Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, ông Mạnh cho hay, quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng không tiếp tục lập riêng mà sẽ là nội dung xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng. Do đó, các nội dung quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong pháp lệnh sẽ được đổi tên, không còn nội dung quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng.
Pháp lệnh Quản lý thị trường cũng được sửa đổi do pháp lệnh này về quy hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường không phù hợp với khái niệm quy hoạch tại luật Quy hoạch.
“Việc phát triển lực lượng quản lý thị trường sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường đã được quy định tại pháp lệnh này”, ông Mạnh cho hay.
Pháp lệnh mới cũng sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Thư viện do theo quy định của luật Quy hoạch, quy hoạch nói trên sẽ không được lập riêng.
Việc sửa đổi được thực hiện theo hướng nội dung quản lý nhà nước về thư viện bao gồm tổ chức lập phương án phát triển mạng lưới thư viện trong quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hoá và thể thao và các quy hoạch có liên quan khác.
Ngoài ra, pháp lệnh mới còn sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng vì theo luật Quy hoạch, quy hoạch các công trình ghi công liệt sĩ sẽ không được lập riêng mà sẽ là nội dung của quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.
Việc sửa đổi được thực hiện theo hướng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định các công trình ghi công liệt sĩ trong các quy hoạch có liên quan.
Việc sửa đổi 4 pháp lệnh nêu trên nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về quy hoạch sau khi Quốc hội thông qua luật Quy hoạch, có hiệu lực từ 1.1.2019. Trước đó, Quốc hội đã thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch tại kỳ họp thứ 5 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch tại kỳ họp thứ 6.
“Để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đồng bộ với luật Quy hoạch và triển khai thi hành luật Quy hoạch, các luật, pháp lệnh sửa đổi, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật Quy hoạch và quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành cũng như tổ chức lập quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030”, ông Mạnh cho hay.
Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2019.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU