Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ mới

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới.
Các đại biểu tham dự Hội nghị T.Ư lần thứ 11 vừa diễn ra /// Ảnh Gia Hân Các đại biểu tham dự Hội nghị T.Ư lần thứ 11 vừa diễn ra - Ảnh Gia Hân
Các đại biểu tham dự Hội nghị T.Ư lần thứ 11 vừa diễn ra
Ảnh Gia Hân
Theo đó, Bộ Chính trị kết luận, về xác định độ tuổi và thời điểm tính độ tuổi tái cử chính quyền các cấp, Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức T.Ư căn cứ các Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng khóa XIII để có hướng dẫn thực hiện, bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống chính trị.
Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức T.Ư đã có hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, trong đó có nội dung về độ tuổi cấp ủy viên.
Cụ thể, độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện theo quy định nêu tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, trong đó, độ tuổi tái cử chính quyền ít nhất là 30 tháng (thời gian còn tuổi công tác - phóng viên) và thời điểm tính độ tuổi tái cử chính quyền là tháng 5.2021.
Về độ tuổi tái cử cấp ủy đối với một số trường hợp đặc thù, cụ thể bí thư là thủ trưởng, phó bí thư cấp ủy chuyên trách trong đảng bộ của cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp; những người tái cử cấp ủy trong đảng bộ quân sự, công an (tỉnh, huyện) và đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh; phó bí thư đảng ủy là tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, tổ chức tài chính và các ngân hàng thương mại nhà nước (hoặc nhà nước có cổ phần chi phối) còn tuổi công tác từ 1 năm trở lên, nếu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý, thì có thể xem xét tiếp tục tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.
Đối với trường hợp tuổi của cán bộ, đảng viên không thống nhất trong hồ sơ thì sẽ xác định theo các hướng dẫn số 1 năm 2016, Thông báo số 13 năm 2016 của Ban Bí thư và công văn 1901 năm 2016 của Ban Tổ chức T.Ư.
Trường hợp hồ sơ của cán bộ, đảng viên chỉ ghi năm sinh và không xác định được ngày sinh, tháng sinh thì thời điểm xác định tuổi để tham gia cấp ủy và thực hiện chính sách đối với cán bộ là ngày 1 và tháng 1 của năm sinh ghi trong hồ sơ.

Không phân biệt bằng cấp chính quy hay tại chức 

Về vấn đề xem xét trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của nhân sự quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện theo Chỉ thị số 35 và luật Giáo dục năm 2019 của Quốc hội.
Cụ thể, kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ, nhân sự quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới phải có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng và Nhà nước.
Văn bằng chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp có giá trị pháp lý như nhau.
Trong hướng dẫn sau đó, Ban Tổ chức T.Ư cũng yêu cầu, nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp phải có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị đối với từng đối tượng, chức danh theo quy định.
Trường hợp không được cấp bằng lý luận chính trị thì phải thuộc đối tượng được công nhận có trình độ lý luận chính trị hoặc được cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương theo quy định.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU