Bắt buộc đặt hộp thư ở nhà chung cư

2 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đây là quy định tại Thông tư 30 của Bộ Thông tin - Truyền thông mới ban hành, có hiệu lực từ ngày 1.1.2018.
Từ ngày 1.1.2018, các nhà chung cư phải có hộp thư tập trung /// Ảnh Ngọc Thắng Từ ngày 1.1.2018, các nhà chung cư phải có hộp thư tập trung - Ảnh Ngọc Thắng
Từ ngày 1.1.2018, các nhà chung cư phải có hộp thư tập trung
Ảnh Ngọc Thắng
Theo Thông tư 30 của Bộ Thông tin - Truyền thông quy định việc lắp đặt hộp thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại tòa nhà chung cư, văn phòng thì khi xây dựng mới nhà chung cư, tòa nhà văn phòng, chủ đầu tư phải bố trí địa điểm, lắp đặt hộp thư tập trung.
Vị trí lắp đặt hộp thư phải thuận tiện cho việc phát thư, báo, tạp chí của các doanh nghiệp bưu chính, cũng như việc nhận thư, báo, tạp chí của cá nhân, tổ chức trong nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.
Đối với trường hợp nhà chung cư, văn phòng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có hộp thư tập trung, Ban Quản trị hoặc đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư, tòa nhà văn phòng phải bố trí địa điểm lắp đặt. Số lượng hộp thư tập trung phải phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.
Về lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung, Thông tư 30 quy định, căn cứ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích xác định các khu đô thị, khu dân cư tập trung cần lắp đặt thùng thư công cộng; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý khu đô thị, khu dân cư tập trung bố trí địa điểm để doanh nghiệp thực hiện việc lắp đặt thùng thư công cộng.
Trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, chủ đầu tư, đơn vị quản lý khu đô thị, khu dân cư tập trung phải bố trí địa điểm lắp đặt thùng thư công cộng. Địa điểm lắp đặt phải đảm bảo dễ nhìn, dễ tiếp cận, thuận tiện cho việc gửi thư của người dân, hoạt động thu gom thư thường xuyên của đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Bình luận

User
Gửi bình luận
DATHN

DATHN

Lại một quy định trên trời .
VÕ Tá Luân

VÕ Tá Luân

Thời này người ta dùng thư điện tử e-mail.
Mấy ai đi dùng thư này nữa và bao lâu nữa loại thư này sẽ biến mất?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU