8 nhóm đối tượng được đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1.1.2022

7 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ LĐ-TB-XH đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hàng tháng. Theo đó, có 8 đối tượng được đề xuất thụ hưởng chính sách này từ 1.1.2022.
8 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu 15% từ 1.1.2022 /// ẢNH TN 8 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu 15% từ 1.1.2022 - ẢNH TN
8 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu 15% từ 1.1.2022
ẢNH TN
Theo Bộ LĐ-TB-XH, mục đích việc điều chỉnh lần này nhằm cụ thể hóa các quy định tại điều 57 luật BHXH năm 2014; đồng thời, nhằm xử lý vấn đề lương hưu thấp đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 theo phản ánh của các cử tri, đại biểu Quốc hội.
Mức đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH nhằm đảm bảo bù đắp trượt giá để duy trì giá trị của các khoản lương hưu, trợ cấp trước lạm phát cũng như chia sẻ thành quả phát triển kinh tế 3 năm liên tiếp, từ 2019 - 2021, và không thực hiện điều chỉnh lương hưu giai đoạn 2020 - 2021.
Cụ thể, 8 nhóm đối tượng được đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH gồm:
Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg về việc chuyển BHXH nông dân Nghệ An sang BHXH tự nguyện); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.
Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị định 121/2003/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Nghị định 09/1998/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.
Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động theo Quyết định 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hằng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 206/CP về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.
Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130/CP bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định 111-HĐBT về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.
Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.
Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.
Ngoài đề xuất tăng cho 8 nhóm đối tượng, Bộ LĐ-TB-XH còn đề xuất điều chỉnh mức hưởng cho người có người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định trên thấp hơn 2,5 triệu đồng/tháng.
Mức điều chỉnh cụ thể như sau:
Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống;
Tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 -2,5 triệu đồng/người/tháng.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyễn Văn Hương

Nguyễn Văn Hương

Tại sao không tăng lương hưu từ 1/7/2021 ⁹
Cầm Hoàng

Cầm Hoàng

Đảng và nhà nước rất quan tâm đến những người có thu nhập thấp và hoàn cảnh khó khăn. Tôi rất đồng tình ủng hộ chính sách góp phần giải quyết khó khăn cho những người có thu nhập thấp.
Hung

Hung

Thu nhập thấp đc tăng lương đến hai lần
300237

300237

Bù trượt giá sao ko tăng đều mà lại tăng phần trăm, tăng thế này người cao lại càng cao
Hung

Hung

Mấy chục năm ng ta đóng bảo hiểm nhiều , các a thì không . Vậy mà các a muốn cào bằng ?
Hinh Tran

Hinh Tran

tăng lương sơm cho người nghỉ hưu trước 1993
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU