62.000 tỉ hỗ trợ cho khoảng 20 triệu đối tượng gặp khó do Covid-19

2 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Chính phủ vừa báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc dự kiến sẽ có khoảng 62.000 tỉ đồng, bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp, cho khoảng 20 triệu đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Dự kiến khoảng 2 triệu lao động ngừng việc, mất việc làm trong tháng 4 và tháng 5 /// Ảnh Ngọc Thắng Dự kiến khoảng 2 triệu lao động ngừng việc, mất việc làm trong tháng 4 và tháng 5 - Ảnh Ngọc Thắng
Dự kiến khoảng 2 triệu lao động ngừng việc, mất việc làm trong tháng 4 và tháng 5
Ảnh Ngọc Thắng
Cụ thể, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng hôm nay, 6.4, đã thừa uỷ quyền của Thủ tướng ký báo gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Theo đó, dự kiến khoảng 62.000 tỉ đồng dành để hỗ trợ cho khoảng 20 triệu đối tượng.
Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp khoảng 36.000 tỉ đồng; trong số này ngân sách trung ương khoảng 22.000 - 23.000 tỉ đồng, phần lớn là từ nguồn tăng thu và nguồn còn lại của năm 2019; ngân sách địa phương khoảng 13.000 - 14.000 tỉ đồng, dự kiến bố trí từ nguồn tăng thu và nguồn còn lại của năm 2019 của ngân sách địa phương, quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách địa phương và nguồn cải cách tiền lương còn dư và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.
Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương trên 50% tự bảo đảm kinh phí thực hiện. Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ các địa phương còn lại.
Số tiền 62.000 tỉ đồng kể trên còn bao gồm hỗ trợ gián tiếp, thông qua việc cho phép doanh nghiệp và người lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (khoảng 6.500 tỉ đồng); hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại người lao động (khoảng 3.000 tỉ đồng); cho vay chi trả tiền lương ngừng việc cho người lao động qua Ngân hàng Chính sách xã hội (khoảng 16.000 tỉ đồng).

Xúc động chị bán vé số không tay chân xoay sở trong ngày “thất nghiệp” vì Covid-19

Về đối tượng, mức hỗ trợ, Chính phủ dự kiến người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ ngoài mức trợ cấp thường xuyên 500.000 đồng/người/tháng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định 1 triệu đồng/hộ/tháng.
Người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 của bộ luật Lao động, trường hợp khó khăn về tài chính, được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% của tiền lương tối thiểu vùng với lãi suất 0% tại ngân hàng Chính sách xã hội.
Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng.
Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và mất việc làm 1 triệu đồng/người/tháng.
Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 1 triệu đồng/hộ/tháng.
Chính phủ cho biết, về nguyên tắc hỗ trợ thì đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19. Nhà nước, doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động;
Việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; các tiêu chí đơn giản, dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện và dễ quản lý, giám sát.
Về thời gian hỗ trợ, Chính phủ cho hay các chính sách hỗ trợ nêu trên được thực hiện trong 3 tháng. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên (kể cả chính sách hỗ trợ đang thực hiện của địa phương nếu có), thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Nhà hàng xoay xở giữa Covid-19: Nữ chủ quán hóa shipper đi giao cơm phần

Báo cáo cho biết thêm, theo ước tính sơ bộ, 19% doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô; 98% lao động khu vực du lịch, dịch vụ nghỉ việc; 78% lao động vận tải, giầy da, dệt may bị giảm việc, giãn việc hoặc ngừng việc; 98% lao động hàng không tạm nghỉ việc. Hàng triệu người lao động đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là lao động giản đơn, thu nhập thấp, không thường xuyên.
Đồng thời, dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng lớn tới các đối tượng đối tượng yếu thế khác như bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo... 
Dự báo trong tháng 4, tháng 5 dịch bệnh còn phức tạp, ước khoảng 2 triệu lao động ngừng việc, mất việc làm; trường hợp dịch bệnh bùng phát mạnh sẽ có khoảng 3,5 triệu lao động ngừng việc, mất việc làm.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Lê Quang nghĩa

Lê Quang nghĩa

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 1 triệu đồng/hộ/tháng. Hộ kinh doanh đủ điều kiện này rất ít
Huỳnh lê quôc dương

Huỳnh lê quôc dương

Mình nhận hỗ trợ thất nghiệp cho người k có hợp đồng lao động ở đâu . Không có chi tiết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU