50% uỷ viên Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người ngoài Đảng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhất trí cử 374 vị tham gia Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 11 vị thiếu sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ.
Các đại biểu biểu quyết nhất trí cử 374 vị tham gia Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX /// Ảnh Ngọc Thắng Các đại biểu biểu quyết nhất trí cử 374 vị tham gia Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX - Ảnh Ngọc Thắng
Các đại biểu biểu quyết nhất trí cử 374 vị tham gia Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX
Ảnh Ngọc Thắng
Sáng 20.9, tiếp tục chương trình Đại hội lần thứ 9 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Trong tờ trình về số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, Phó chủ tịch chuyên trách Nguyễn Hữu Dũng cho biết, nhằm bảo đảm cơ cấu, thành phần và yêu cầu xây dựng Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, số lượng uỷ viên Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX được giữ nguyên như khóa VIII là 385 người. Đại hội hiệp thương cử 374 người, còn 11 người sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ.
Nhân sự Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 có đại diện các tổ chức thành viên, các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia.
Cụ thể, cơ cấu thành phần Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX bao gồm: đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên 47 vị, tại Đại hội hiệp thương 43 vị (khuyết 4 vị sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ); Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh 63 vị.

Ngoài ra, còn có cá nhân tiêu biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và Người Việt Nam ở nước ngoài: 258 vị (tại Đại hội hiệp thương cử: 255 vị, khuyết 3 vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ) bao gồm: cá nhân tiêu biểu là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia trên các lĩnh vực; cá nhân tiêu biểu là công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, đại diện huyện đảo; cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số; cá nhân tiêu biểu đại diện chức sắc các tôn giáo; cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế; cá nhân tiêu biểu là Người Việt Nam ở nước ngoài; cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cũng theo ông Dũng, tỷ lệ đại biểu tham gia Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX là người ngoài Đảng có 187 người (chiếm 50%); là nữ có 80 người (chiếm 21,3%); là người dân tộc thiểu số 98 người (chiếm 26,2%). Đại biểu tôn giáo có 84 người (chiếm 17,1%). Đại biểu có trình độ đại học trở lên là 301 người (80,1%).

 Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi có 44 người (chiếm 11,7%), từ 44 - 60 tuổi có 182 người (chiếm 48,8%), trên 60 tuổi có 148 người (chiếm 39,5%).

Sau khi thống nhất cử 374 ủy viên, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành họp Hội nghị lần thứ nhất để hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Kết quả sẽ được công bố trong chiều nay.

Trước đó, tại phiên họp sáng 20.9, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU