12 - 14 đại biểu Quốc hội là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Theo Nghị quyết 1185 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trong 500 đại biểu Quốc hội khoá 15, sẽ có 12 - 14 đại biểu là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng. Cơ cấu đại biểu ngoài Đảng là 25 - 50 đại biểu.
Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử do Bộ Nội vụ tổ chức sáng nay, 25.2 /// Ảnh V.H Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử do Bộ Nội vụ tổ chức sáng nay, 25.2 - Ảnh V.H
Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử do Bộ Nội vụ tổ chức sáng nay, 25.2
Ảnh V.H
Ngày 25.2, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử, chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới.
Tại hội nghị, các địa phương cũng đã được phổ biến về cơ cấu đại biểu và các quy định về giới thiệu người ứng cử.
Theo đó, Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11.1.2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khoá 15 cho biết, trong tổng số 500 đại biểu toàn quốc, lượng đại biểu ở các cơ quan T.Ư là 207 đại biểu (41,4%), địa phương là 293 đại biểu (58,6%).
Số lượng đại biểu ở các cơ quan T.Ư được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau: các cơ quan Đảng 10 đại biểu, cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu.
Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở T.Ư): 133 đại biểu (26,6%).
Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an): 15 đại biểu.
Lực lượng vũ trang: 14 đại biểu (12 đại biểu quân đội, 2 đại biểu công an). 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước: mỗ cơ quan 1 đại biểu.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 29 đại biểu (5,8%).

63 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các địa phương

Trong số 293 đại biểu Quốc hội ở địa phương (58,6%), “cơ cấu định hướng” gồm 220 đại biểu và “cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu” gồm 73 đại biểu.
“Cơ cấu định hướng” là cơ cấu khung để các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử, gồm:
Lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư kiêm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (bí thư hoặc phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân): 63 đại biểu. 
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội: 67 đại biểu.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 9 đại biểu; Công đoàn: 6 đại biểu; Đoàn Thanh niên: 5 đại biểu; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: 7 đại biểu; Hội Nông dân: 5 đại biểu; Hội Cựu chiến binh Việt Nam: 3 đại biểu.
Đại biểu tôn giáo: 6 đại biểu.
Quân đội (bao gồm Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh): 14 đại biểu.
Công an: 9 đại biểu.
Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp: 13 đại biểu, trong đó, Tòa án nhân dân 5 đại biểu, Viện Kiểm sát nhân dân 4 đại biểu, Sở Tư pháp 4 đại biểu.
Tổ chức khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo (viện nghiên cứu, đại học, học viện, ...): 6 đại biểu.
Doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 7 đại biểu.

73 đại biểu "linh hoạt" để địa phương giới thiệu

“Cơ cấu hướng dẫn” (73 đại biểu) là cơ cấu linh hoạt để các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử tiêu biểu, gồm đại diện các ngành: khoa học - công nghệ, lao động, thương binh - xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, đại diện Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên...
Trong cơ cấu này, cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử.
Ngoài các cơ cấu này, đại biểu Quốc hội còn có cơ cấu kết hợp, một người ứng cử đại biểu Quốc hội có thể có nhiều hơn một cơ cấu kết hợp, gồm:
Đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoảng 95 người (14%), trong đó có 12 - 14 người là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng.
Đại biểu là người ngoài Đảng: từ 25-50 đại biểu (5 - 10%).
Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): khoảng 50 đại biểu (10%).
Đại biểu tái cử: khoảng 160 đại biểu (32%).
Đại biểu là người dân tộc thiểu số bảo đảm tỷ lệ ít nhất 18% tổng số người trong danh sách ứng cử chính thức. 
Đại biểu là phụ nữ bảo đảm tỷ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức.
Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có ít nhất là 3 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương; số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương; bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có ít nhất là 6 đại biểu.
Cơ cấu các đại biểu ở địa phương cụ thể như sau:
12 - 14 đại biểu Quốc hội là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng - ảnh 1

TP.HCM là địa phương có số đại biểu Quốc hội nhiều nhất

Nguồn Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

12 - 14 đại biểu Quốc hội là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng - ảnh 2
12 - 14 đại biểu Quốc hội là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng - ảnh 3
12 - 14 đại biểu Quốc hội là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng - ảnh 4
12 - 14 đại biểu Quốc hội là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng - ảnh 5

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU