thỏa thuận tác quyền

Ra mắt bản dịch 'Tạng thư sống chết' hoàn chỉnh nhất

Ra mắt bản dịch 'Tạng thư sống chết' hoàn chỉnh nhất

0
Nhóm Thiện Tri Thức (TP. HCM) và NXB Hồng Đức (Hà Nội) đã thực hiện hợp đồng nhượng quyền với HarperCollins Publishers để hoàn chỉnh bản dịch kiệt tác The Tibetan Book of Living and Dying của Sogyal Rinpoche, với lời giới thiệu của Đức Dalai Lama 14 và xuất bản với tựa Tạng thư sống chết.