thịt đông lạnh

Thịt bò nội địa cao giá hơn thịt bò nhập /// D.Đ.M

Thịt bò nhập ngày càng rẻ

1
Số liệu từ Bộ Công thương cho thấy, thịt trâu - bò nhập đã qua giết mổ có giá chỉ bằng 1/3 - 1/2 giá thịt bò trong nước. 
Trung Quốc truy quét thực phẩm bẩn

Trung Quốc truy quét thực phẩm bẩn

1
Cơn ác mộng thực phẩm nguy hại vừa trở lại với Trung Quốc sau vụ phát hiện thịt đông lạnh hơn 40 năm và sữa bột trẻ em có chất nguy hại.