thính lực

Nhận biết thính lực có vấn đề

Nhận biết thính lực có vấn đề

0
Nghe kém là một trong những tình trạng phổ biến nhất ở người lớn tuổi, theo Bệnh viện Cleveland (Mỹ), vốn ảnh hưởng đến khoảng 1/3 những người trên 60 tuổi và 1/2 những người trên 85 tuổi.