Thiếu Cơ Sở Vật Chất

Nhà hát thiếu sân khấu tập luyện

Nhà hát thiếu sân khấu tập luyện

0
Phải thuê địa điểm tập luyện, những nghệ sĩ của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM đang phải vật vả làm nên... nghệ thuật.