thiết bị 5G

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nghe giới thiệu về điện thoại 5G của Vinsmart /// Ảnh Duy Thành

Tháng 10 sẽ thử nghiệm thương mại thiết bị 5G

0
Sáng nay, điện thoại sử dụng 5G đầu tiên do Vinsmart sản xuất đã ra mắt tại triển lãm do Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức, tạo tiền đề cho việc thử nghiệm thương mại trên thiết bị 5G của Việt Nam vào tháng 10 tới.