thiên tài âm nhạc

Đại biểu nêu ý kiến trong buổi tọa đàm /// PHẠM TRUNG

Học sinh chưa phải là 'thiên tài âm nhạc'

4

Chỉ với 70 tiết âm nhạc trong một năm học nhưng yêu cầu học sinh phải đạt kiến thức về hòa âm, đàn, mỹ học âm nhạc, xướng âm, dàn dựng… là bất hợp lý.