thiên hà khổng lồ

Phác họa một thiên hà khổng lồ đang hình thành sao /// NRAO

Phát hiện thiên hà với gần 3.000 thiên thể

0
Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san The Astrophysical Journal, các nhà thiên văn học vừa phát hiện thiên hà mới thuộc chòm sao Cung Thủ nằm cách trái đất khoảng 1,6 triệu năm ánh sáng, được đặt tên là thiên hà NGC 8822. 
Khám phá vùng sâu thẳm vũ trụ

Khám phá vùng sâu thẳm vũ trụ

0
Ba kính viễn vọng không gian thuộc hàng tối tân nhất của NASA chuẩn bị hợp lực soi đến những vùng sâu thẳm nhất của vũ trụ, mở ra biên giới mới trước mắt nhân loại.