thi ảnh quốc tế

Tác phẩm Đi tìm câu trả lời số 10 /// Trần Việt Văn

Trần Việt Văn đoạt bằng danh dự cuộc thi ảnh quốc tế

0
Trần Việt Văn là nhiếp ảnh gia VN duy nhất vừa đoạt bằng danh dự ở thể loại nhiếp ảnh chuyên nghiệp với bộ ảnh Đi tìm câu trả lời, trong Cuộc thi ảnh sáng tạo quốc tế London lần thứ 11 (11th annual London International Creative Competition). Đây cũng là lần thứ 5 anh vào vòng chung khảo cuộc thi này.