Hòn đảo đổi chủ mỗi 6 tháng một lần

Thanh Niên Online
Vào tuần tới, Pháp sẽ trao quyền sở hữu đảo Pheasant cho Tây Ban Nha, nhưng 6 tháng sau Madrid phải trả lại cho Paris.
Đảo Pheasant đổi chủ giữa Pháp và Tây Ban Nha mỗi 6 tháng một lần - Ảnh chụp màn hình El País
Đảo Pheasant đổi chủ giữa Pháp và Tây Ban Nha mỗi 6 tháng một lần
Ảnh chụp màn hình El País
Đảo Pheasant là một hòn đảo nhỏ nằm trên sông Bidasoa giữa Pháp và Tây Ban Nha. Trong vòng 3 tháng vào năm 1659, Tây Ban Nha và Pháp tiến hành hòa đàm trên đảo Pheasant nhằm kết thúc cuộc chiến dai dẳng từ năm 1635.
Đảo Pheasant nằm trên sông Bidasoa giữa Pháp và Tây Ban Nha Ảnh chụp màn hình BBC
Vào ngày 7.11.1659, hai bên ký kết hiệp ước Pireneje với một phần nội dung xác định hòn đảo Pheasant thuộc quyền sở hữu chung.
Lần này, kể từ ngày 1.2-31.7.2018, đảo Pheasant nằm dưới sự kiểm soát của Tây Ban Nha và 6 tháng tiếp theo là Pháp. Việc đổi chủ diễn ra trong hơn 400 năm qua.
Đảo Pheasant bị giảm diện tích gần phân nửa trong vòng nửa thế kỷ qua Ảnh chụp màn hình Amusing Planet
Khách du lịch không được phép đặt chân lên hòn đảo không người ở này. Trong vòng gần nửa thế kỷ qua, diện tích hòn đảo bị sông xâm thực nên giảm gần phân nửa, từ 6.820 m2 xuống còn khoảng 3.000 m2, theo BBC.