Bước qua cột mốc

Thanh Niên
Thỏa thuận về quy chế pháp lý cho Caspi đã tạo tiền lệ và điều kiện thuận lợi mới cho các nước liên quan thúc đẩy quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại.
Lãnh đạo 5 nước vùng Caspi tại hội nghị ở Aktau - Reuters
Lãnh đạo 5 nước vùng Caspi tại hội nghị ở Aktau
Reuters
Sau 22 năm thương thảo, 5 quốc gia quanh Caspi là Nga, Iran, Azerbaijan, Kazakhstan và Turkmenistan đã đạt thỏa thuận về quy chế pháp lý cho vùng nước đặc biệt này. Caspi đặc biệt ở chỗ nằm lọt thỏm giữa 5 quốc gia và không thông ra biển nhưng lại quá lớn để gọi là hồ nội địa. Từ năm 1996, những nước xung quanh tiến hành đàm phán quy chế pháp lý cho Caspi.
Thỏa thuận mới phân định khu vực thuộc chủ quyền và quyền quản lý của các bên liên quan nhưng chưa phân định được phần đáy nên việc khai thác nguồn tài nguyên ở đây vẫn chưa thể bắt đầu. Thỏa thuận là bước tiến qua cột mốc mang tính lịch sử nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa đủ để được coi là qua được nửa đường. Các bên còn phải tiếp tục đàm phán và việc đạt được thỏa thuận về phân định vùng đáy biển chắc chắn sẽ khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều.
Dù vậy, thỏa thuận đã tạo ra tiền đề và điều kiện thuận lợi mới cho các nước liên quan thúc đẩy quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại. Trong thỏa thuận còn có 2 nội dung với ý nghĩa chính trị - an ninh là không cho phép bên ngoài hiện diện quân sự ở Caspi và duy trì khuôn khổ diễn đàn cấp cao để xử lý mọi vấn đề liên quan. Kết quả trước hết của điều này là xây dựng những tuyến đường ống dẫn khí đốt sang khu vực Tây và Nam Âu, qua đó tác động tới an ninh năng lượng và chính trị của cả châu lục.