Thế Chấp Xe

Ngân hàng hướng dẫn cấp giấy biên nhận thế chấp xe

Ngân hàng hướng dẫn cấp giấy biên nhận thế chấp xe

0
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản hướng dẫn việc cấp giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp tại tổ chức tín dụng (gọi tắt giấy biên nhận thế chấp).