thầy thuốc trẻ

“Chọn nghề y phải biết hi sinh!”

“Chọn nghề y phải biết hi sinh!”

0
Đó là triết lý sống đơn giản của hầu hết những thầy thuốc trẻ ở Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Tân Định (Bình Dương).
200 đề tài nghiên cứu sáng tạo của thầy thuốc trẻ

200 đề tài nghiên cứu sáng tạo của thầy thuốc trẻ

0
Ngày 6.1, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ nhất nhằm tạo sân chơi cho các thầy thuốc trẻ trong công tác nghiên cứu khoa học.