thâu tóm công nghệ

Chỉ tính riêng tiền mặt, Apple đủ sức thâu tóm nhiều công ty lớn trên thế giới /// Ảnh: AFP

Apple đang nắm giữ tới 250 tỉ USD tiền mặt

0
Qua bản báo cáo doanh thu quý đầu tiên trong năm 2017, Apple cho biết công ty đang nắm giữ tới 250 tỉ USD tiền mặt, tương đương tổng ngoại tệ dự trữ của Anh và Canada cộng lại.