thao van 2

Tàu du lịch TP.Đà Nẵng không nên phá giá

Tàu du lịch TP.Đà Nẵng không nên phá giá

0
Đó là vấn đề vừa được đưa ra bàn thảo tại đại hội lần 1 nhiệm kỳ 2017-2021 của Chi hội vận chuyển du lịch đường thủy TP.Đà Nẵng (DWA).