thảo cầm viên

Nhớ về... Thảo cầm viên Sài Gòn

Nhớ về... Thảo cầm viên Sài Gòn

0
(TNTS) Với những “cựu trẻ em” lứa tuổi U.40 về trước, Sài Gòn hấp dẫn nhất là Sở Thú. Thời đó, chưa có Suối Tiên và các khu vui chơi, chưa có internet. Sở Thú là tên gọi dân gian, còn tên khai sinh là Thảo cầm viên (TCV), có nghĩa là Vườn Cầm Thú Thảo Mộc.

Tin đọc nhiều