Thanh tra việc thu chi hơn 1.000 tỉ đồng tại Bệnh viện Mắt TP.HCM

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Thanh tra TP.HCM công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng các khoản thu chi tại Khoa Khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao tại Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Thanh tra việc thu chi hơn 1.000 tỉ đồng tại Bệnh viện Mắt TP.HCM

Ngày 22.11, Thanh tra TP.HCM công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng các khoản thu chi tại Khoa Khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao tại Bệnh viện (BV) Mắt TP.HCM.

Thời gian thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 13.1.2014 - 31.10.2017, các vụ việc phát sinh trước hoặc sau thời kỳ thanh tra có liên quan đến nội dung thanh tra nếu xét thấy cần thiết vẫn tiến hành.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 13.1.2014 UBND TP.HCM có quyết định giải thể Khoa Bán công kỹ thuật cao chuyên khoa mắt (của BV Mắt TP.HCM).

Sau đó, BV Mắt thành lập Khoa Khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao. Từ đó đến ngày 30.6.2017, tổng thu ở khoa này hơn 1.000 tỉ đồng, chi phí trên 724 tỉ đồng, còn dư hơn 283 tỉ đồng.

Tuy nhiên, số tiền thu chi này BV chưa đưa vào hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo hằng năm, không báo cáo xin ý kiến của Sở Y tế, Sở Tài chính.

Sau khi thanh tra toàn diện BV Mắt thời kỳ 2015 - 2016, Thanh tra TP đã yêu cầu BV tạm nộp số tiền thừa trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP để xem xét, xử lý. UBND TP.HCM đã chỉ đạo Thanh tra TP lập đoàn thanh tra riêng làm rõ việc thu chi trên. 

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU