Thanh tra về cấp phép, quản lý giá thiết bị y tế tại Bộ Y tế

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Thanh tra Bộ Y tế đã lập đoàn thanh tra về thực hiện pháp luật về cấp phép, quản lý giá, chất lượng trang thiết bị y tế từ 2020 - 2022 và thời kỳ có liên quan.

Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Mạnh Cường đã ban hành Quyết định 42/QĐ-TtrB (Quyết định 42) ngày 27.9 về việc “thanh tra thực hiện pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế tại Vụ Trang thiết bị và công trình y tế”, Bộ Y tế.

Theo Quyết định 42, đoàn thanh tra gồm 7 thành viên do ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó chánh Thanh tra Bộ Y tế, làm trưởng đoàn.

Thanh tra về cấp phép, quản lý giá thiết bị y tế tại Bộ Y tế - ảnh 1

Thanh tra về việc thực hiện pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế tại Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

CHUP MÀN HÌNH

Đoàn có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế tại Vụ Trang thiết bị và công trình y tế; kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế tại một số đơn vị: văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam; đơn vị được giao thực hiện kiểm định trang thiết bị y tế và các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế có liên quan.

Đoàn thanh tra được giao nhiệm vụ phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật liên quan cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nhằm khắc phục các sơ hở, bất cập đó và phát huy các nhân tố tích cực; phát hiện vi phạm (nếu có), xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Đoàn thanh tra kết luận cụ thể các nội dung đã tiến hành thanh tra; xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế.

Đây là thanh tra theo kế hoạch, có thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ 1.1.2020 đến 31.8.2022 và thời kỳ trước, sau có liên quan.

Vừa qua, một số bệnh viện phản ánh gặp khó khăn về mua sắm trang thiết bị y tế do khó xác định giá trang thiết bị để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch. Hiện, giá thiết bị y tế do các nhà sản xuất, nhập khẩu tự công bố, chưa được cơ quan thẩm quyền thẩm định giá, không đủ cơ sở pháp lý để các đơn vị tham khảo, ra quyết định mua sắm do không kiểm soát được giá chính xác của thiết bị.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU