thành phố rừng

Phối cảnh thành phố xanh ở Liễu Châu
 /// Ảnh: Stefano Boeri Architetti

Thành phố rừng ở Trung Quốc

0
Theo chuyên trang CNET, Trung Quốc sẽ xây dựng thành phố “phủ cây” độc đáo nhằm giảm ô nhiễm không khí.