Thành lập thành phố Sầm Sơn

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Sáng 19.4, với đa số tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập 4 phường thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 19.4, UBTVQH đã thông qua nghị quyết về việc thành lập TP Sầm Sơn
Sáng 19.4, UBTVQH đã thông qua nghị quyết về việc thành lập TP Sầm Sơn
Theo đề án của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở toàn bộ 44,94 km2 diện tích tự nhiên, 150.902 người và 11 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Sầm Sơn.
Sau khi thành lập 4 phường và thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giữ nguyên số lượng đơn vị hành chính cấp huyện (27 đơn vị) và cấp xã (635 đơn vị) nhưng có chuyển 1 thị xã thành 1 thành phố (từ 1 thành phố, 2 thị xã và 24 huyện thành 2 thành phố, 1 thị xã và 24 huyện) và chuyển 4 xã thành 4 phường (từ 30 phường, 28 thị trấn và 577 xã thành 34 phường, 28 thị trấn và 573 xã).
Theo Đề án của Chính phủ và giải trình của UBND tỉnh Thanh Hóa, việc thành lập mới 4 phường và TP Sầm Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các đơn vị hành chính hiện có, do đó không làm tăng tổ chức, biên chế cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã do tỉnh Thanh Hóa quản lý.
Chính phủ phải giải trình thêm về nguồn vốn đầu tư cho Sầm Sơn
Theo Đề án của Chính phủ, kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020, thị xã Sầm Sơn ước tính nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2017 - 2020 khoảng gần 13.000 tỉ đồng. Theo dự kiến nguồn vốn đầu tư từ ngân sách T.Ư là 332,5 tỉ đồng (chiếm 2,6%); từ ngân sách địa phương là hơn 2.100 tỉ đồng (chiếm 16,72%); vốn từ doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác hơn 10.300 tỉ đồng (chiếm 80,68%). 
Về sử dụng vốn đầu tư, dự kiến chi cho việc xây dựng khu dân cư và khu đô thị là hơn 2.600 tỉ đồng; xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội là 4.500 tỉ đồng; hạ tầng kỹ thuật là hơn 4.000 tỉ đồng; xây dựng các hạng mục đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng.
Theo cơ quan thẩm tra đề án, do Thanh Hóa là tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách, trong khi ngân sách T.Ư rất hạn hẹp nên việc hỗ trợ địa phương đầu tư nâng cấp đô thị rất khó khăn. Vì vậy, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ giải trình thêm nguồn vốn được huy động từ ngân sách T.Ư (332,5 tỉ đồng) để đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị cho TP Sầm Sơn khi được thành lập.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU