tháng chạp

Đi chợ dòm chơi…

Đi chợ dòm chơi…

0
Chạp, mới ló mặt là đã cảm thấy tết. Và tùy ở sự hiện diện ít hay nhiều của chạp, để biết rằng tết đang dần tới hay tết đã sát gần.
Tháng của hội tụ

Tháng của hội tụ

0
Tháng chạp, gió chướng đã thông và mạnh hẳn ra. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi. Những con én, không biết từ đâu bay về nghiêng chao, lượn gió ríu rít giữa thinh không...
Nỗi niềm tháng chạp

Nỗi niềm tháng chạp

0
May còn có một giấc mơ Bàn chân ngây dại thả bờ sông quê Vài bông cúc dại gọi về Chuồn chuồn xoải cánh bay mê giữa dòng