Tháng bảy mưa ngâu - Thơ của Thanh Thảo

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

mưa rả rích ngược đường sông Lô

mưa mờ che dãy núi nhấp nhô

mưa như nước mắt người lính cũ

khóc bao đồng đội tới bao giờ

Tháng bảy mưa ngâu - Thơ của Thanh Thảo

mưa ngâu góa phụ trẻ khóc chồng

mưa ngâu Chức nữ biệt Ngưu lang

những hồn lưu lạc trong khe núi

có về đây như một tiếng vang?

Thanh Thủy Vị Xuyên ba mươi năm

các anh cùng đất đá ăn nằm

“chết thành đá linh hồn bất tử”

mưa ngâu tháng bảy hóa mưa dầm

mưa ngâu trắng trời nước mắt tuôn

mẹ cha chết lặng trước mưa buồn

con đi ngày ấy còn quá trẻ

cây bưởi nhà ta quả mới ương

con chưa biết mưa trên giàn trầu

chưa từng hò hẹn dưới hàng cau

con đi đi mãi về hun hút

cho tới ngày con hóa mưa ngâu  

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU