Tháng 11, gần 12.000 doanh nghiệp thành lập mới

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Số doanh nghiệp mới thành lập trong tháng 11 lên đến 11.902 doanh nghiệp với vốn đăng ký là 149.900 tỉ đồng, tăng 44,6% về số doanh nghiệp, tăng 38% về vốn đăng ký.

Ngày 29.11, báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Tổng cục Thống kê cho thấy, có sự phục hồi mạnh mẽ về số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11 này. Cụ thể, trong tháng 11, ngoài số doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 44%, số đăng ký tăng 38%, số lao động đăng ký hơn 76.600 lao động, tăng hơn 30% so với tháng 10. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 15,2% so với tháng trước.

Tháng 11, gần 12.000 doanh nghiệp thành lập mới - ảnh 1

Đã có gần 12.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11, tăng hơn 44% so tháng trước.

ng.ng

Tính chung 11 tháng năm 2021, cả nước có 105.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 1,454 triệu tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 784.200 lao động, giảm 15% về số doanh nghiệp, giảm 22,6% về vốn đăng ký và giảm 19,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 13,8 tỉ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 2,219 triệu tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 38.800 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm nay là hơn 3,673 triệu tỉ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 11, có 40.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 146.100 doanh nghiệp, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 13.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong tháng 11, có 3.523 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2020; có 4.642 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 52,3% và tăng 3,8%; có 1.256 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 55,8% và giảm 35,3%.

Tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 52.100 doanh nghiệp, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước; gần 39.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,4%; 14.900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,7%, trong đó có 13.200 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỉ đồng, giảm 3,9%; 184 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỉ đồng, giảm 25,5%. Bình quân một tháng có gần 9.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU