Thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ tiền khi đi thăm viếng mộ

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Mỗi năm một lần, thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ được hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ, với mức 3.000 đồng/km/người.

Thân nhân liệt sĩ thăm viếng mộ liệt sĩ được hỗ trợ với mức 3.000 đồng/km/người /// ẢNH SỸ HỒ
Thân nhân liệt sĩ thăm viếng mộ liệt sĩ được hỗ trợ với mức 3.000 đồng/km/người
ẢNH SỸ HỒ

Đây là quy định tại Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng vừa được Thủ tướng ban hành, có hiệu lực từ 15.9.2021.

Theo Nghị định, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng là 1,624 triệu đồng. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với NCC với cách mạng và thân nhân NCC với cách mạng.

Nghị định quy định cụ thể mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng là 4,872 triệu đồng (gấp 3 lần mức chuẩn); Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1,361 triệu đồng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 1,679 triệu đồng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày là 974.000 đồng.

Đối với hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, nghị định quy định hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho thân nhân liệt sĩ (tối đa 3 người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ mỗi năm 1 lần khi đi thăm viếng một liệt sĩ. Mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ 3.000 đồng/1 km/1 người. 

Về hỗ trợ ưu đãi giáo dục, nghị định quy định mức hưởng trợ cấp để theo học tại cơ sở giáo dục mầm non là 0,2 lần mức chuẩn/1 đối tượng/1 năm, theo học tại cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người khuyết tật, theo học tại cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học: 0,4 lần mức chuẩn/1 đối tượng/1 năm.

Ngoài quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, nghị định cũng quy định cụ thể các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng bao gồm: bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và các chế độ ưu đãi khác.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU