Tham vấn vụ điều tra tự vệ đối với phôi thép nhập khẩu

0 Thanh Niên

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) sẽ tổ chức buổi tham vấn công khai để các bên liên quan có thể trình bày các quan điểm về vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào VN trong sáng 5.5.

Tham vấn vụ điều tra tự vệ đối với phôi thép nhập khẩu

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) sẽ tổ chức buổi tham vấn công khai để các bên liên quan có thể trình bày các quan điểm về vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào VN trong sáng 5.5.

Mỗi bên liên quan có thể cử không quá 3 đại diện tham gia. Tuy nhiên buổi tham vấn không mang tính bắt buộc, các bên liên quan không có mặt tại buổi tham vấn vẫn được đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định. Đơn đăng ký tham vấn và nội dung trình bày trong buổi tham vấn phải được gửi bằng đường bưu điện hoặc email tới Cục Quản lý cạnh tranh trước ngày 28.4.

Vụ điều tra này được ban hành từ ngày 25.12.2015 và đến ngày 7.3, Bộ Công thương đã công bố áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời trong thời gian 200 ngày trên cơ sở điều tra sơ bộ với mức thuế nhập khẩu bổ sung 23,3% đối với phôi thép và 14,2% đối với thép dài.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU