Thải hóa chất độc vào môi trường đất, nước có thể bị xử phạt đến 50 triệu

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi làm rò rỉ, thải hóa chất độc vào môi trường đất, nước trái quy định về bảo vệ môi trường có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.

Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 25.8.2022, trong đó có quy định mức xử phạt hành chính đối với hành vi gây ô nhiễm đất, nước, không khí; Gây ô nhiễm môi trường kéo dài.

Thải hóa chất độc vào môi trường đất, nước có thể bị xử phạt đến 50 triệu - ảnh 1
Hồ chứa hóa chất độc hại

H.TUẤN

Căn cứ Điều 24 Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ hành vi làm rò rỉ, thải hóa chất độc vào môi trường đất, nước trái quy định về bảo vệ môi trường có thể bị phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng.

Đối với hành vi thải các nguồn gây dịch bệnh vào môi trường bị áp dụng hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ngoài ra, Nghị định 45/2022/NĐ-CP cũng quy định mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi gây ô nhiễm đất, nước (nước ngầm, nước mặt bên trong và ngoài khuôn viên của cơ sở) hoặc không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đất, nước, không khí xung quanh.

Theo đó, trường hợp hàm lượng chất gây ô nhiễm (thông số môi trường) trong đất, nước hoặc không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật dưới 3 lần đối với thông số môi trường nguy hại hoặc dưới 5 lần đối với thông số môi trường thông thường cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 50 - 80 triệu đồng.

Trường hợp hàm lượng chất gây ô nhiễm (thông số môi trường) trong đất, nước hoặc không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 3 lần đến dưới 5 lần đối với thông số môi trường nguy hại hoặc từ 5 lần đến dưới 10 lần đối với thông số môi trường thông thường, cá nhân sẽ bị phạt tiền 80 - 100 triệu đồng.

Trường hợp hàm lượng chất gây ô nhiễm (thông số môi trường) trong đất, nước hoặc không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 lần trở lên đối với thông số môi trường nguy hại hoặc từ 10 lần trở lên đối với thông số môi trường thông thường, cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng.

Đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường trong trường hợp vi phạm nhiều lần mà tiếp tục tái phạm và hết thời hạn khắc phục hậu quả vi phạm mà chưa khắc phục được sẽ bị phạt tiền từ 130 - 150 triệu đồng...

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ, nếu tổ chức có cùng hành vi vi phạm hành chính nêu trên sẽ bị phạt tiền gấp đôi mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nhập khẩu vật liệu chứa hóa chất nguy hại gây ô nhiễm môi trường bị phạt đến 100 triệu

Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định, hành vi không đăng ký, kiểm kê, báo cáo và quản lý thông tin về hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y theo quy định; Sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sai quy định và gây ô nhiễm môi trường sẽ bị phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng.

Đối với hành vi không thực hiện việc đánh giá và kiểm soát hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng.

Đối với hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép và gây ô nhiễm môi trường sẽ bị phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi nhập khẩu hóa chất, vật liệu chứa hóa chất nguy hại không đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường sẽ bị phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng.

Đồng thời, Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bị phạt tiền tối đa là 1 tỉ đồng, nếu tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì phạt gấp đôi.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU