tết

Cầu Thạch Bích, một điểm chơi tết ở Quảng Ngãi /// Ảnh: Trần Cao Duyên

Tết vậy mới tết!

0
Ngân là con trai trưởng trong một gia đình có tiếng bề thế nhất làng. Thoa, vợ Ngân, đương nhiên là dâu trưởng.