tế bào gốc

Một con chuột đã bị chỉnh sửa gien từ giai đoạn bào thai /// AFP/Getty

Lầu đầu tiên tạo phôi lai động vật với 4% tế bào người

0

Đội ngũ chuyên gia Mỹ vừa tạo ra phôi lai, chứa tế bào người lẫn chuột, với tỷ lệ tế bào người chiếm 4%, mức cao nhất từng đạt được trong các cuộc nghiên cứu từ trước đến nay, theo báo cáo trên chuyên san Science Advances.

Tin đọc nhiều