Tây Ninh rà soát, xử lý cán bộ có sai phạm trong công tác tuyển dụng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các đơn vị trên địa bàn rà soát về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục tuyển dụng đối với cán bộ, kể cả được tuyển dụng trước tháng 6.2012.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành rà soát về tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức  /// ẢNH: GIANG PHƯƠNG
UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành rà soát về tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
ẢNH: GIANG PHƯƠNG

 UBND tỉnh Tây Ninh vừa có công văn về việc hướng dẫn xử lý cụ thể đối với các trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị tất cả các sở, ngành liên quan rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý (kể cả các trường hợp được tuyển dụng trước tháng 6.2012) bảo đảm theo đúng quy định.

Các đơn vị kịp thời xử lý các trường hợp có sai phạm, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo và cá nhân có liên quan.

Trường hợp cán bộ đã chuyển công tác qua nhiều cơ quan, đơn vị mà phát hiện có sai phạm trong tuyển dụng trước đây thì cơ quan đang quản lý sẽ thực hiện việc xem xét, xử lý theo quy định. Trường hợp cán bộ được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý không thu hồi quyết định tuyển dụng thì được giữ nguyên các quyết định có liên quan sau khi được tuyển dụng trước đó.

Trường hợp cán bộ bị thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng thì đồng thời phải thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ đối với người đó sau khi được tuyển dụng. Tuy nhiên, cơ quan quản lý không yêu cầu phải bồi hoàn các khoản tiền lương, phụ cấp và chế độ, chính sách khác đã nhận theo quy định.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc rà soát, khắc phục các sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức phải hoàn thành trước ngày 31.12.2020. Quá thời hạn này, các trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng mà chưa hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục hoặc mới bị phát hiện thì đều phải thu hồi quyết định tuyển dụng và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU