tàu cá mất tích

4 ngư dân cùng tàu cá mất tích trên biển

4 ngư dân cùng tàu cá mất tích trên biển

1
Một tàu cá cùng 4 ngư dân hành nghề trên vùng biển Quảng Ngãi bị mất tích. Công tác tìm kiếm đã được triển khai nhưng vẫn chưa có kết quả.