Tắt tính năng tự động thu thập và gửi dữ liệu cá nhân của Firefox

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Mặc định trình duyệt Firefox thu thập toàn bộ thông tin về bạn và máy tính của bạn về máy chủ của họ. Nếu ngại việc ảnh hưởng đến thông tin cá nhân hãy tắt tính năng này đi theo hướng dẫn sau.

Tắt tính năng tự động thu thập và gửi dữ liệu cá nhân của Firefox

Tại thanh địa chỉ của trình duyệt Firefox bạn nhập dòng about:preferences#privacy và nhấn Enter.

Tiếp theo tìm đến mục Firefox Data Collection and Use > bỏ chọn ở dòng Allow Firefox to send technical and interaction data to Mozilla.

Tắt tính năng tự động thu thập và gửi dữ liệu cá nhân của Firefox - ảnh 1

Tắt tùy chọn gửi dữ liệu về máy chủ cho Firefox

Ảnh chụp màn hình

Tiếp tục nhập vào thanh địa chỉ dòng about:config và nhấn Enter. Nhấn chọn vào nút Accept the risk and continue để tiếp tục.

Bạn hãy thay đổi các giá trị theo danh sách cài đặt dưới đây. Với tên các cài đặt là phần nằm trước dấu = và trạng thái hoạt động của cài đặt nằm phía sau dấu =. Bạn nhập tên cài đặt để tìm kiếm và bấm đúp chuột vào kết quả đổi thay đổi trạng thái cài đặt theo danh sách hướng dẫn.

devtools.onboarding.telemetry.logged = false

toolkit.telemetry.updatePing.enabled = false

browser.newtabpage.activity-stream.feeds.telemetry = false

browser.newtabpage.activity-stream.telemetry = false

browser.ping-centre.telemetry = false

toolkit.telemetry.bhrPing.enabled = false

toolkit.telemetry.enabled = false

toolkit.telemetry.firstShutdownPing.enabled = false

toolkit.telemetry.hybridContent.enabled = false

toolkit.telemetry.newProfilePing.enabled = false

toolkit.telemetry.reportingpolicy.firstRun = false

toolkit.telemetry.shutdownPingSender.enabled = false

toolkit.telemetry.unified = false

toolkit.telemetry.updatePing.enabled = false

toolkit.telemetry.reportingpolicy.firstRun = false

toolkit.telemetry.unified = false

toolkit.telemetry.archive.enabled = false

devtools.onboarding.telemetry.logged = false

toolkit.telemetry.bhrPing.enabled = false

datareporting.healthreport.uploadEnabled = false

datareporting.policy.dataSubmissionEnabled = false

datareporting.sessions.current.clean = true

datareporting.healthreport.uploadEnabled = false

datareporting.policy.dataSubmissionEnabled = false

datareporting.sessions.current.clean = true

Tắt tính năng tự động thu thập và gửi dữ liệu cá nhân của Firefox - ảnh 2

Xóa đường dẫn của máy chủ thu thập dữ liệu

Ảnh chụp màn hình

Sau khi thay đổi các giá trị cài đặt trên, cuối cùng bạn nhập toolkit.telemetry.server vào thanh tìm kiếm, nhấp đúp chuột vào kết quả đầu tiên và xóa đường dẫn có sẵn, sau đó bấm dấu check bên cạnh để lưu lại.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU