Tất cả người lao động và người phụ thuộc phải có lưới an sinh xã hội

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tất cả người lao động và người phụ thuộc phải có lưới an sinh xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc /// Ảnh: Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ảnh: Quang Hiếu

Ngày 15.2, tại hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách BHXH và nhiệm vụ công tác năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, BHXH cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; thường xuyên đổi mới, cập nhật cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Thủ tướng cũng lưu ý về hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội...

Chính sách an sinh xã hội cần ứng dụng công nghệ số để quản lý thống nhất, bảo đảm hiệu quả, giảm chi phí thường xuyên cho bộ máy tổ chức của BHXH. Đặc biệt, cần giảm mạnh thời gian nộp BHXH trong thời gian tới, khắc phục tình trạng lạm dụng quỹ BHYT, tình trạng trốn đóng BHXH...

Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội theo hướng tích hợp để quản lý tập trung, thống nhất, có tính chia sẻ giữa nhà nước, xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thế hệ...

Thủ tướng nhấn mạnh chăm lo đời sống sức khỏe, sự thịnh vượng ấm no của người dân là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta. Mục tiêu xuyên suốt phải có hệ thống an sinh xã hội hướng tới toàn dân, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, tạo ra một mạng lưới an toàn, gồm nhiều tầng, nhiều lớp, bảo vệ cho tất cả thành viên, cộng đồng xã hội. Để đạt được mục tiêu đó, độ bao phủ của BHXH phải rộng khắp hơn. Tất cả người lao động và người phụ thuộc phải có lưới an sinh xã hội.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU